Người Hùng Tí Hon


 • 1:22:13 Popular Người Hùng Tí Hon Mùa 3 Tập 2 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  Người Hùng Tí Hon Mùa 3 Tập 2 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  by Admin Added 166 Views / 0 Likes

  MC : Phương Trinh Joly GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. 6 Biệt Đội : Ngôi Sao,Ngựa 1 Sừng,Dâu Tây,Thiên Thần,Khủng Long,Tia Chớp,Thiên Thần. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 3 2017 Tap 2 Nguoi Hung Ti Hon mua 3 Tap 3 (15/07/2017) nguoi hung

 • 1:19:04 Popular Người Hùng Tí Hon Mùa 3 Tập 3 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  Người Hùng Tí Hon Mùa 3 Tập 3 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  by Admin Added 138 Views / 0 Likes

  MC : Phương Trinh Joly GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. 6 Biệt Đội : Ngôi Sao,Ngựa 1 Sừng,Dâu Tây,Thiên Thần,Khủng Long,Tia Chớp,Thiên Thần. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 3 2017 Tap 2 Nguoi Hung Ti Hon mua 3 Tap 3 (22/07/2017) nguoi hung

 • 1:26:57 Popular Người hùng tí hon Mùa 3 Tập 1 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  Người hùng tí hon Mùa 3 Tập 1 (Cẩm Ly, Đại Nghĩa, John Huy)

  by Admin Added 149 Views / 0 Likes

  MC : Phương Trinh Joly GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 3 2017 Tap 1 Nguoi Hung Ti Hon mua 3 Tap 1 (08/07/2017) nguoi hung ti hon mua 3 tap 1 Htv7

 • 1:27:00 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 14 - Chung Kết Xếp Hạng (22/10/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 14 - Chung Kết Xếp Hạng (22/10/2016)

  by Admin Added 3,428 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 14 Nguoi Hung Ti Hon Tap 14 (22/10/2016) chung ket x

  Featured
 • 1:25:05 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 13 - Bán Kết (15/10/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 13 - Bán Kết (15/10/2016)

  by Admin Added 279 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 13 Nguoi Hung Ti Hon Tap 13 (15/10/2016)

 • 1:16:01 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 12 (08/10/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 12 (08/10/2016)

  by Admin Added 298 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 11 Nguoi Hung Ti Hon Tap 12 (08/10/2016)

 • 1:15:28 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 11 (01/10/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 11 (01/10/2016)

  by Admin Added 279 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 11 Nguoi Hung Ti Hon Tap 11 (01/10/2016)

 • 1:13:19 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 10 (24/09/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 10 (24/09/2016)

  by Admin Added 420 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 6 Nguoi Hung Ti Hon Tap 10 (24/9/2016)

  Featured
 • 1:23:14 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 8 (10/09/2016)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 8 (10/09/2016)

  by Admin Added 236 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 6 Nguoi Hung Ti Hon Tap 8 (10/9/2016)

 • 1:22:29 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 7 (03/09/2016)(Biệt Đội :Carot,Hồng Hạc,Bí Đỏ)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 7 (03/09/2016)(Biệt Đội :Carot,Hồng Hạc,Bí Đỏ)

  by Admin Added 295 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 6 Nguoi Hung Ti Hon Tap 7 (03/9/2016)

 • 1:21:55 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 6 (Biệt đội Gấu Trúc,Sơn Ca,Cầu Vòng)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 6 (Biệt đội Gấu Trúc,Sơn Ca,Cầu Vòng)

  by Admin Added 289 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 6 Nguoi Hung Ti Hon Tap 6 (27/8/2016)

 • 1:20:07 Popular Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 5 (Biệt đội : Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot)

  Người Hùng Tí Hon 2016 Tập 5 (Biệt đội : Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot)

  by Admin Added 301 Views / 0 Likes

  GK :Ca Sĩ Cẩm Ly,DV Đại Nghĩa, Jonh Huy Trần. Cac Biệt đội : Hồng Hạc,Bí Đỏ,Gấu trúc,Cầu Vòng,Sơn Ca,Carot. Chương Trình Người Hùng Tí Hon Mùa 2 2016 Tap 5 Nguoi Hung Ti Hon Tap 5 (20/8/2016)

  Featured
RSS